خطا (به انگلیسیerror) در علم و زندگی روزمره می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد و بسته به موضوع مورد نظر بیان‌کنندهٔ پیامدهایی است که مدنظر فاعل آن فعل نبوده‌است.

ارور ها یا خطاها به دلیل های زیاد پیش می آیند که بیساری از آن ها قابل رفع می باشند
Error یک کلمه رایج در نرم افزار ها و بازی هاست که بطور کلی وقتی اتفاق می افتد که مشکلی در راه اندازی نرم افزار بوجود بیاید
این مشکل می تواند کمبود امکانات سخت افزار یا نبود امکانات نرم افزار (نرم افزار های پیش نیاز) یا کمبود فایل ها برای اجرا و ... می باشد